Ungdomsverksamhet

Ungdomsväsendet är med i ungdomarnas vardag och fritid.

Vi ordnar för och tillsammans med ungdomarna händelser, klubbar, kurser, dagsutfärder, ungdomskvällar, temadagar samt aktiviteter under skolloven.

Ungdomsarbete är en verksamhet som stöder ungas uppväxt och hjälper den unga att känna sig själv.  Till ungdomsverksamhetens mål hör också att ge verktyg i livshantering, känsla av gemenskap, samt främjar de ungas aktiva medborgarskap i samhället både nationellt och internationellt.

Ungdomsledarna för interprofessionellt samarbete med grannkommunerna, skolorna och olika organisationer.

Du kan kontakta oss även via Facebook

Instagram lapinjarven_nuorisotoimi


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel: 050 543 9522
Ungdomsledare

Katarina Lindroos

Tel: 044 7193 010
Uppsökande ungdomsarbetare

Markku Vilonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lapinjärvi
Tel:050 543 1553