Förskolan

I Lappträsk är förskolan ordnad i skolorna och undervisning ges fyra timmar per dag under skoldagar.

Förskoleundervisningen är obligatorisk och gratis. Förskolans elever har rätt till dagvård som ordnas i daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet. Förskolans elever har rätt till skolsjuts från hemmet till skolan och från skolan hem.

Förskolan strävar till att främja barnets inlärningsförutsättningar, stärka de sociala färdigheterna och en god självkänsla genom lek och positiva inlärningsupplevelser.

Riksomfattande läroplansgrunder styr planeringen av innehållet i förskoleundervisningen och utgör grund för läroplanerna.


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel: 050 543 9522
Toimistosihteeri

Lovisa Silfvenius

Tel:044 751 3191
Kirkonkylän koulu

Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
Tel:044 5818076
Fax:(019) 510 8689
Skolföreståndare Piia Siltala
Kapellby skola

Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk
Tel:050 3317810
Skolföreståndare Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

Tel:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Skolföreståndare Piia Siltala iltapäivätoiminta 050 322 5377