Undervisning och utbildning

Utbildningsväsendets uppgift är att stöda och främja skolornas inlärnings- och uppfostringsarbete och ansvara för att skolorna har tillräckligt med funktionella och ekonomiska förutsättningar att sköta sin uppgift.

Lappträsk kommun producerar själv sina finskspråkiga och svenskspråkiga förskoletjänster och lågstadiets grundutbildningstjänster. Lappträskungdomarna får andra stadiets utbildning från närkommunerna, Lovisa, Borgå och Kouvola.

Lovisa Medborgarinstitut bjuder på kurser på svenska och Valkon kansalaisopisto bjuder på kurser på finska åt våra kommuninvånare.


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel: 050 543 9522
Toimistosihteeri

Lovisa Silfvenius

Tel:044 751 3191
Kirkonkylän koulu

Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
Tel:044 5818076
Fax:(019) 510 8689
Skolföreståndare Piia Siltala
Kapellby skola

Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk
Tel:050 3317810
Skolföreståndare Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

Tel:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Skolföreståndare Piia Siltala iltapäivätoiminta 050 322 5377
Lovisavikens skola

Brandensteinsg. 27 B, 07900 Lovisa
Tel:0440-555887
Rektor Petra Paakkanen
Lovisa gymnasium

Brandensteinsg. 27 A 07900 Lovisa
Tel:0440-555290
Rektor Anders Nordström
Elimäen yhtenäiskoulu

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:0206157706
Rektor Kaisu Kovalainen-Laitinen
Elimäen lukio

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:020 615 2422