LÅT DITT FÖRETAG SLÅ ROT I LAPPTRÄSK

FÖRETAGSTOMTER

Lappträsk kommun gör det möjligt att driva företagsverksamhet genom att sälja företagstomterna till halva priset till 31.12.2020

Anslutningsavgifter till industri- och företagstomter

Vattenanslutning 3592,97 €

Avloppsvattenanslutning 5411,65 €

För att utveckla förtagsverksamheten behövs en bördig mark. Lappträsk kommun är närvarande i företagarnas vardag. Bara en timmes körväg från huvudstadsregionen ger ypperliga förhållanden för företagande i Lappträsk.

- Bekanta dej med tomterna här.


FÖRETAGSTOMTER TILL SALU

Hälften bort från försäljningspriserna till 31.12.2020.

INGERMANSBY företagsområde
Rymliga tomter på plan mark invid riksväg 6.

- Bekanta dej med tomterna här.

Tomtens namn    Adress             Tomtens storl. m²    Byggrätt m² Pris /arrende

Alumiini        Björnramsvägen 1          5098                   2039               5294 €/1019,60 €
Boori             Björnramsvägen 3          3672                   1469                11016 €/734,40 €
Cesium          Björnramsvägen 5          3672                   1469                11016 €/734,40 €
Dysprosium   Björnramsvägen 7          3604                   1441                10812 €/720,80 €
Elohopea       Björnramsvägen 9           3519                   1407                10557 €/720,80 €
Helium          Björnramsvägen 8           3490                   1396                10470 €/698,00 €
Iridium          Björnramsvägen 6           3039                   1215                  9117 €/607,80 €
Palladium      Björnramsvägen 4         10797                   4319              32391 €/2159,40 €

//////