Seniormotion

Rehabilitering i Lappträsk kommun fungerar både som grupp- och individrehabilitering. Konditionssalsgrupperna fungerar i konditionssalen på Civiltjänstcentrals-området och balansgruppen träffas två gånger i veckan på Fredsbyvägen 3.

I motionsgruppen höjer vi konditionen och förbättrar på muskelkraften, som ofta försvagas då man blir äldre.

Ta kontakt per telefon om du känner att du behöver fysioterapeutisk rådgivning eller rehabilitering.

Konditionssalen i Civiltjänstcentralen

Måndag kl. 14.00

Onsdag kl. 14.00

Fredag kl. 12.00

Balansgruppen Fredsbyvägen 3 A

Måndag kl. 12.30

Onsdag kl. 12.30

Kontakta mej

Fysioterapeut AMK

Kaj Ikäheimo

050 3665011

kaj.ikaheimo@lapinjarvi.fi