NÄRSTÅENDEVÅRD

Närståendevård betyder att en vårdbehövande äldre, handikappad eller sjuk person får vård och omsorg hemma av en anhörig eller någon annan närstående.

Stöd för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (lagen om stöd för närståendevård 937/2005 § 2).

Vem kan vara närståendevårdare?

Som närståendevårdare kan godkännas en anhörig eller annan närstående person som har deltagit i vården av klienten redan tidigare. Vårdarens funktionsförmåga och livssituation ska vara lämpad för uppgiften.

Hur man ansöker om stödet

Stöd för närståendevård ansöks på en särskild blankett.  Till ansökan ska bifogas läkarutlåtande. Läkarutlåtandet är nödvändigt, men enbart det är inte en tillräcklig grund för ett beslut.

Stöd för närståendevård för personer över 65 år ansöks hos Service som främjar välbefinnandet. Stöd för närståendevård för personer under 65 år ansöks hos handikappservicen.

Avtal

Ett avtal om stöd för närståendevård upprättas mellan kommunen och vårdaren. Till avtalet bifogas vård- och serviceplanen.
Vårdaren är skyldig att informera om förändringar i vårdtagarens funktionsförmåga och i vården till kontaktpersonen för stödet (den som fattat beslutet).

Utbetalning av stödet

Arvodet betalas vårdaren varje månad retroaktivt. Stödet är skattepliktig inkomst. Närståendevårdaren står inte i ett sådant arbetsförhållande till Lappträsk kommun eller till vårdtagaren. Om vårdarens pensionsskydd föreskrivs i lagen om kommunala pensioner.

Vårdarens ledigheter

En närståendevårdare har rätt att hålla tre lediga dagar för varje kalendermånad som hon eller han varit bunden av vården dygnet runt eller ständigt varje dag.


Under vårdarens lediga dagar tas vårdtagaren tillfälligt in på en vårdinrättning eller så betalas arvode till en person som vikarierar för vårdaren i hemmet. Vikariens arvode är 65 euro per dygn.

Med hjälp av dagverksamhet kan vårdaren också ha kortvariga ledigheter.

Ansökningsblankett.pdf


Kontaktuppgifter

Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228
Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy

Tel:040 658 6174

tf välfärdsdirektör
Tiia Gustavson
Lappträskvägen 20 A
07800 Lappträsk
044 720 8003
tiia.gustavson@lapinjarvi.fi