Älreomsorg

Lappträsk äldreomsorgs uppgift är att stöda äldre i olika livssituationer, erbjuda den rätta servicen i rätt tid samt uppmuntra till ett aktivt liv.

Målsättningen är att göra det möjligt för den äldre att bo hemma så länge det är ändamålsenligt, tryggt och enligt den äldres egna önskemål. Utgångspunkten är alltid människans egna behov och tankar hur hen vill ordna sina ärenden.

Lappträsk kommun och Med Group Oy har 2.5.2016 startat ett samarbete där man utreder i ett Hilla-projekt hur man förbättrar tjänsterna man för hem till kunden. Lappträsk kommun tar i bruk en verksamhetsmodell för en människoorienterad äldrevård, som gör det möjligt för den äldre att längre bo hemma och kvalitativt i sitt eget hem.


Kontaktuppgifter

Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228
Tallmogården

Tallmovägen 7, 07800 Lappträsk
Tel:(019) 510 8672
Fax:(019) 610 712
Ansvarig sjukskötare (019) 510 8674,
050 306 1231
Tallmogården (019) 510 8672
Köket (019) 510 8673

Hemvård (019) 510 8675
Hemsjukvård 040 848 9254
TEPA boendeenhet 050 331 7244
Dagverksamhet 044 720 8679

Tel:044 720 8692
Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244
Fysioterapeut

Kaj Ikäheimo

Fredsbyvägen 3, 07800 Lappträsk
Tel:050 366 5011