Älreomsorg

Lappträsk äldreomsorgs uppgift är att stöda äldre i olika livssituationer, erbjuda den rätta servicen i rätt tid samt uppmuntra till ett aktivt liv.

Målsättningen är att göra det möjligt för den äldre att bo hemma så länge det är ändamålsenligt, tryggt och enligt den äldres egna önskemål. Utgångspunkten är alltid människans egna behov och tankar hur hen vill ordna sina ärenden.

Mehiläinen Lappträsk börjar sin verksamhet i Lappträsk 1.9.2019 med dagverksamhet, hemvård, och Onni hemmets effektiverade serviceboende. I samband med det effektiverade serviceboendet Onni hemmet, byggs en ny tillbyggnad dit nuvarande Tallmogårdens verksamhet flyttas när tillbyggnaden är färdig. Målet är att tillbyggnaden blir färdig senast 31.12.2020.

Vi arbetar i ett nära samarbete med kommunen och vårt gemensamma mål är att garantera kvalitativ service för äldre, nära invånarna i Lappträsk. Vi erbjuder de äldre trygga och trivsamma utrymmen som möjliggör modern och människoorienterad service med beaktande av kommunens invånares och personalens behov.

I hemvården fortsätter bekanta skötare och servicen fortsätter som förut.  Hemvården tar i bruk nytt telefonnummer.

Det nya journumret är 040 658 6174.

Vi hoppas ni tar kontakt med oss om ni har vad som helst för fråga.

Omsorgstjänster: Kirsi Pellinen 050 567 3554

Hemvård: Hanna Hutka-Ojanen 040 502 4417

Lappträsk kommun Tiia Gustavson 050 432 6228


Kontaktuppgifter

tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0504326228

Kotihoito Mehiläinen Lapinjärvi Oy

Tel:040 658 6174
Effektiverat serviceboende

ONNI Koti Lapinjärvi

Tel:
Jour 050 3317 244