På blanketten här under kan du meddela ditt evenemang i händelsekalendern.

Fyll i alla fält för att få ditt meddelande vidare skickat . Om evenemanget inte har en viss tid för när det börjar eller slutar, sätt klockslaget till 00:00.

Evenemangets uppgifter granskas innan det publiceras, och det blir synligt i händelsekalendern inom några dagar. Meddela ditt evenemang i god tid, minst en vecka innan.

Vi behåller rätten att godkänna eller förkasta evenemangsmeddelandet.