12.12.2018

PREMIERING AV ÅRETS IDROTTARE, ÅRETS UNGDOMSIDROTTARE OCH ÅRETS ELDSJÄL

Lämna in en skriftlig framställning senast 14.1.2019:

• Årets Eldsjäl
• Årets ungdomsidrottare
• Årets idrottare

Se premieringsvillkoren här.

Lappträsk 10.12.2018 bildningsnämnden

 


Avsändare
12.12.2018
Taggar: kungörelse