Hälsovård och läkartjänster

Grundhälsovård

Hälso- och sjukvården för invånarna i Lappträsk är ordnat på följande sätt:

Lappträsk kommun och Lovisa stad gemensamma samarbetsområde erbjuder invånarna social- och hälsovård. Lovisa stad står värdkommun för tjänsterna.

Det rekommenderas, att kommuninvånarna alltid först söker sig till dessa enheter, som ger bashälsovård, för undersökning eller vård, för att vid behov sändas vidare att erhålla specialsjukvård. Detta gäller behovet av all slags specialsjukvård. Inom bashälsovården finns kännedom om var kommuninvånarna snabbt erhåller service samt vård i enlighet med den specialsjukvårdsnivå varje enskilt fall separat kräver.

Specialsjukvård:

Borgå sjukhus är vår huvudsakliga specialsjukvårdsenhet dit patienterna från Lappträsk remitteras. Borgå sjukhus adress är Sjukhusvägen 1, 06150 BORGÅ, tel. (019) 54 821. Specialiserad sjukvård erhålles i Helsingfors på Helsingfors universitets centralsjukhus.

Båda enheterna hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Tilläggsuppgifter http://www.hus.fi


Kontaktuppgifter

Lappträsk Hälsogård

Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk
Tel:019 5051560
Fax:(019) 610 524
Tidsbeställning
må-to 8.00-16.00, pe 8.00-14.00 Hälsovårdarens telefontid vardagar kl 12.30-13 tel. 040 660 1012 Sari Tallberg

Kvällar och veckoslut första hjälpen och jour

Tandvård
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk
(019) 505 1340
Tidsbeställning via telefonservice
måndag – torsdag klo 8.00-15.00
fredag kl. 8.00-13.30
tel (019) 505 1340

Tidsbeställning till rådgivningen
må- to 12.00-13.00 (förutom tisdag)
tel. 044 505 1093 Camilla Alm