Idrottshallar

 • Kirkonkylän liikuntahalli

  Skolvägen 16
  07800 LAPPTRÄSK
 • RESERVERING AV SALTURER: Kirkonkylän koulu rektor Piia Siltala, puh 041 505 4699
 • Porlammin liikuntahalli

  Skolstigen 8
  07800 LAPPTRÄSK
 • RESERVERING AV SALTURER: Kommungården, samservicepunkten, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, tel 019-510 860

Sportplan

 • Mariebergs idrottsplan

  Idrottsstigen, 07800 Lappträsk
 • Reservering av idrottsplan: Kommungården, samservicepunkten, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, tel 019-510 860

Konditionsspår

Konditionsspåret i Korsmalm

 • Adress: Sanatorievägen, 07800 Lappträsk
 • Ägare: Lapinjärven Lukko ry.
 • Belyst.
 • Spånbana.
 • Skidstuga.

Konditionsspår i Marieberg

 • Adress: Sportstigen, 07800 Lappträsk.
 • Belyst.

Rinkar

Ishockeyrinken vid Kapellby skola

 • Adress: Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk.
 • Ishockey.
 • Skridskoåkning.

Rinken vid Porlom bollplan

 • Adress: Skolstigen 8, 07820 Porlom .
 • Ishockey.
 • Skridskoåkning.

Ishockeyrinken vid Pockar skola

 • Adress: Gamlavägen 67 A, 07830 Pockar
 • Ishockey.
 • Skridskoåkning.

Kontaktuppgifter