Grundutbildning

Grundutbildningen är allmänbildande utbildning som i sin helhet tar 9 år.

I Lappträsk finns två finskspråkiga lågstadieskolor: Kirkonkylän koulu och  Hilda Käkikosken koulu. Svenskspråkig lågstadieskola är Kapellby skola. Alla lågstadieskolor ger högklassig grundutbildning. Skolorna samarbetar med vårdnadhavarna och man tar elevernas behov i beaktande så bra som möjligt.

Svenskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Lovisa, eleverna åker till Lovisanejdens högstadium. Finskspråkiga utbildningen för klasserna 7-9 köps från Kouvola och eleverna åker till Elimäki högstadium.

 


Kontaktuppgifter

Direktör för bildningsväsendet

Pia Aaltonen

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk
Tel:0505439522
Kirkonkylän koulu

Skolvägen 16, 07800 Lappträsk
Tel:044 5818076
Fax:(019) 510 8689
Skolföreståndare Piia Siltala
Kapellby skola

Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk
Tel:050 3317810
Skolföreståndare Ann-Mari Koivula
Hilda Käkikosken koulu

Tel:(019) 612 057
Fax:(019) 612 061
Skolföreståndare Piia Siltala iltapäivätoiminta 050 322 5377
Lovisanejdens högstadium

Brandensteinsg. 27 B, 07900 Lovisa
Tel:0440-555887
Rektor Petra Paakkanen
Lovisa gymnasium

Brandensteinsg. 27 A 07900 Lovisa
Tel:0440-555290
Rektor Anders Nordström
Elimäen yhtenäiskoulu

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:0206157706
Rektor Kaisu Kovalainen-Laitinen
Elimäen lukio

Vanhamaantie 28, 47200 Elimäki
Tel:020 615 2422