VUODEN URHEILIJAN, NUOREN URHEILIJAN JA KUNNON KUNTALAISEN PALKITSEMINEN

1 §
Sivistyslautakunta palkitsee vuosittain harkintansa mukaan vuoden urheilijan, vuoden nuoren urheilijat sekä kunnon kuntalaisen.

2 §
Palkittavan urheilijan tulee olla henkikirjoitettuna Lapinjärvellä 1.1. palkittavana vuonna.

3 §
Palkitseminen tapahtuu urheiluseuran kirjallisesta esityksestä, joka tulee toimittaa sivistyslautakunnalle 31.12. mennessä.

4 §
Palkittavan urheilijan on noudatettava Suomen antidopingtoimikunnan ADT ry:n säännöstöjä.

5 §
Mikäli vuoden urheilijaksi valittava henkilö on alle 18-vuotias, vuoden nuorta urheilijaa ei valita silloin erikseen.

6 §
Vuoden urheilija palkitaan 200 € stipendillä. Vuoden nuori urheilija palkitaan kuntosalin vuosikortilla.

7 §
Kunnon Kuntalainen -tunnustuksella korostetaan kunto-, ja terveysliikunnan merkitystä sekä terveitä elämäntapoja. PHLU antaa korvauksetta mitalin ja diplomin. Kunnon kuntalaisen palkitsemiskriteereinä ovat mm. oman kunnon esimerkillinen hoitaminen ja se, että henkilö omalla toiminnallaan edistää muiden kuntalaisten kuntoilumahdollisuuksia.